Dr. sc. Mario Jareb rođen je godine 1969. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je godine 1994. povijest i arheologiju. Tijekom akademske godine 1993./94. pohađao je poslijediplomski studij povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu (Central European University - CEU) u Budimpešti. Tamo je obranio rad (M.A. thesis) pod naslovom "The Croato-Hungarian Relations in 1848 and 1849 in the Mirror of the Croatian Press" i stekao stupanj Master of Arts in History. Zajedničku su mu diplomu godine 1995. godine izdali Sveučilište države New York (University of the State of New York) iz grada Albanyja, država New York, SAD, i spomenuti CEU iz Budimpešte, Mađarska. Od listopada 1994. do srpnja 1995. godine boravio je u Hrvatskoj vojsci. U Hrvatskom institutu za povijest zaposlen je od 1. prosinca 1995., gdje ponajprije istražuje problematiku Nezavisne Države Hrvatske i međuratnog Ustaško-domobranskog pokreta. U prosincu 1998. nostrificirana mu je magistarska diploma koju je stekao u Budimpešti. Od 1999. do 2003. radio je na disertaciji pod naslovom "Razvoj i djelovanje Ustaškog pokreta od nastanka do travnja 1941. godine". Disertaciju je obranio 28. svibnja 2003. Od rujna 2001. do svibnja 2002. boravio je kao Fulbrightov stipendist na Ruskom i istočnoeuropskom institutu (Russian and East European Universty -REEI) Sveučilišta Indiana (Indiana University) u gradu Bloomingtonu, Indiana, SAD.
Od početka rada u Hrvatskom institutu za povijest do danas sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Objavio je brojne znanstvene radove, ali i priloge u popularnoznanstvenim časopisima i tisku. Suautor je udžbenika povijesti za osnovnu i srednju školu. Godine 2006. objavio je monografiju pod naslovom Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. godine, koja je godine 2007. doživjela i drugo neizmijenjeno izdanje.
Od jeseni 2004. povremeno je surađivao u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". Od rujna 2005. do rujna 2008. bio je član hrvatske delegacije pri Međunarodnoj radnoj skupini za održavanje sjećanja, edukaciju i istraživanje holokausta (Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance an Research - ITF). Od veljače 2006. do rujna 2009. bio je predstavnik Ministarstva kulture RH u Savjetu Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac.

Mario Jareb

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici