Josip Jelenić, rođen je 1947. godine u Ivanovcima kraj Valpova, maturirao je u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupio je g. 1965., a za svećenika je zaređen g. 1977.
Završio je redovite studije filozofije i teologije u Zagrebu. Sociologiju je doktorirao na Gregoriani u Rimu. Docent je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predaje Sustavnu sociologiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu, zamjenik je glavnog urednika časopisa za religioznu kulturu "Obnovljeni život". Objavio je više članaka i recenzija. Bavi se sociologijom, sociologijom religije i socijalnom etikom.

Josip Jelenić

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici