DR. PHIL. KATICA IVANDA, rođena 1966. u Tomislavgradu, Bosna i Hercegovina.
Diplomirala je na Sveučilištu Bremen (Universitat Bremen, u Njemačkoj), a potom je tu i magistrirala. Godine 1987. g. je završila i jednogodišnji studij lingvistike i književnosti na Sveučilištu Essex (Universitv of Essex) u Colchesteru, u Engleskoj. Doktorsku dizertaciju s područja društvenih znanosti, polje sociologija migracija i socijalna povijest, obranila je 2007. g. na Sveučilištu Bremen, s temom Die kroatische Zuwande-rung in der Bundesrepublik Deutschland: Eine Fallstudie unter besonderer Beriicksichtigung von Phdnomenen und Problemen der Akkulturation und Integration (Hrvatsko useljavanje u Saveznu Republiku Njemačku - istraživanje s posebnim naglaskom na fenomene i probleme akulturacije i integracije).
Tijekom stručnog usavršavanja bila je 1995. g., u Torontu u Kanadi, istraživač u znantvenom institutu Multikulturalno povijesno društvo Ontario (Multicultural Historv Societv of Ontario), gdje je provodila program istraživanja hrvatskih iseljenika u Kanadi. Potom je 1997. g., u Osnabriicku u Njemačkoj, bila istraživač na Institutu za migracijska istraživanja i interkulturalne studije Sveučilišta u Osnabriicku (Institut fiir Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) Universitat Osnabruck), gdje je, u sklopu programa istraživanja migracija u modernoj Europi, provodila istraživanje o hrvatskim iseljenicima u europskim zemljama.
U Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu surađivala je na projektima: Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Republike Hrvatske; Domovinski rat.
Za vrijeme boravka uz Njemačkoj bila je djelatna u civilnom društvu, posebice u zastupanju prava žena migrantica, te je bila jedna od osnivačica međunarodne autonomne ženske grupe (De Colores- Internationale Frauen Kulturgruppe). U prvoj polovici 1990-ih bila je u koordinacijskom odboru Bremena za prikupljanje pomoći Hrvatskoj (Koordinati-onsauschuss Kroatienhilfe). Nakon povratka u domovinu sudjelovala je u osnivanju Kluba hrvatskih povratnika iz iseljeništva.
Proteklih desetak godina je zaposlena na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Ranije je u Sarajevu bila savjetnica u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a prije toga bila je zaposlena u Centru za afričke studije Sveučilišta u Bremenu.


 

Katica Jurčević

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici