Koprek,Ivan

Ivan Koprek, rođen 1954. god. u Seketinu kraj Varaždina, maturirao je u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupa g. 1975, a za svećenika je zaređen g. 1982. Diplomirao je
teologiju u Zagrebu.
Filozofiju je doktorirao u Münchenu. Docent je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, kodirektor kursa »Existenzdenken« pri IUC za postdiplomski studij u Dubrovniku te glavni i odgovorni urednik časopisa »Obnovljeni život«. Objavio je disertaciju na njemačkom jeziku »Ethos und Methodos des Philosophierens. Die moderne Orientierungskrise und ihre Therapie im Denken von Karl Jaspers« te više članaka i recenzija u domaćim i inozemnim časopisima. Bavi se etikom, filozofijom kulture i filozofijskom antropologijom.
 

Ivan Koprek

5 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici