Košić,Vlado

Vlado Košić, sisački biskup, rođen je 20. 5. 1959. u Varaždinu, odrastao u Družbincu kraj Varaždina. U Petrijancu pohađa osnovnu školu. Interdijecezansku srednju školu za pripremu svećenika u Zagrebu na Šalati završava 1978. Teologiju je diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1985., magistrirao 1989., a doktorirao 23. lipnja 1997. disertacijom „Teolog Franjo Ksaver Pejačević / 1707. - 1781. / - značajke". Službovao je kao kapelan u župi Karlovac - Dubovac i župi Zagreb - Špansko.
Za župnika je imenovan 1990. u Hrastovici na Banovini koju 1991. zahvaća rat, a župljane stradanje i progonstvo. Župnik Vlado Košić skrbi o svojim prognanim župljanima, a 1992. postavljenje i za petrinjskog župnika. Od tog vremena boravi u Mošćenici, filijali petrinjske župe gdje je doslovno na prvoj crti bojišnice svjedok teških ljudskih patnji i sudbina.

Godine 1995. izabran je za asistenta, a 1997. i za višeg asistenta na Katedri dogmatske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu do 2001. predavao je kolegije iz dogmatske teologije, potom i na Katehetskom institutu, a sada honorarno predaje dva mariološka kolegija na KBF-u.

Za pomoćnog biskupa zagrebačkog imenovan je 29.12.1998., a zaređen za biskupa 6. veljače 1999.

Do sada je objavio sedam knjiga. Znanstvene i druge radove objavljuje u raznim časopisima. Predsjednik je Hrvatskog mariološkog instituta.
U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je predsjednik Odbora za društvene komunikacije, a od 2000. je predsjednik Vjeća za ekumenizam i dijalog, te od 2004. predsjednik Komisije „lustitia et pax". Član je Ogranka Matice hrvatske u Petrinji.

Dana, 5. prosinca 2009. papa Benedikt XVI. ponovno je uspostavio Sisačku biskupiju i Vladu Košića imenovao prvim biskupom obnovljene Sisačke biskupije, a službu je preuzeo 6. veljače 2010.

Vlado Košić

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici