VLATKA LEMIĆ rođena je 27. veljače 1972. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je arheologiju, muzeologiju i arhivistiku, a 2013. doktorirala je na poslijediplomskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti - smjer arhivistika s radom „Informacijski sustav u arhivima: Povijesni razvoj i perspektive" iz kojega je nastala ova publikacija.
U Hrvatskom državnom arhivu zaposlena je od 1998. godine gdje je radila u Dokumentacijsko-informacijskom centru i čitaonici Hrvatskog državnog arhiva, a potom na vođenju središnjih i matičnih evidencija arhivske službe u Hrvatskoj i arhivskih evidencija u HDA. Stručni ispit za zvanje arhivista položila je 2001. godine, zvanje višeg arhivista stekla je 2007. godine, a arhivskog savjetnika 2010. godine. Od 2005. godine voditeljica je Odsjeka za evidencije i dokumentaciju Hrvatskog državnog arhiva, od 2006. do 2008. godine bila je pročelnica Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva, od 2007. godine pročelnica Odjela za informacije i komunikaciju, 2012. godine postala je pomoćnica ravnatelja za arhivske informacijske sustave i međunarodnu suradnju, a od 2013 ravnateljica je Hrvatskog državnog arhiva. U razdoblju 2006.-2013. vodila je projekt informatizacije nacionalne arhivske službe i stručni tim Hrvatskog državnog arhiva za razvoj i implementaciju ARHiNET sustava.
Tijekom dosadašnjeg rada u arhivističkoj struci sudjelovala je i izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima te objavljivala radove u domaćim i međunarodnim publikacijama. Aktivno sudjeluje na više znanstvenih i međunarodnih arhivskih projekata, a od 2003. godine predaje na dodiplomskom studiju arhivistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik i vodi stručnu praksu studenata arhivistike. Bila je članicom CALIMERA radne skupine za Hrvatsku i Tehničkog Odbora 46 Bibliotekarstvo, dokumentacija i informacije Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, a od 2009. godine potpredsjednica je međunarodnog konzorcija ICARUS.
 

Vlatka Lemić

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici