Splitski franjevac Petar Lubina poznat je vjerničkoj javnosti po svojim uradcima na području mariološke znanosti i marijanske pobožnosti. Objavljuje više knjiga marijanske tematike, od kojih je najpoznatija Marijanska Hrvatska (1995.). Rođen je u Runovićima (1951.), bogoslovsku naobrazbu stekao je u Makarskoj, Dubrovniku i Jeruzalemu gdje je g. 1977. zaređen za svećenika. Od g. 1982. urednik je katoličkog mjesečnika "Marija", od g. 1984. redovni je član Hrvatskoga mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i od g. 1996. do 2011. njegov tajnik, od g. 1985. dopisni je i od g. 2002. redovni član Papinske međunarodne marijanske akademije u Rimu. Živi i radi u Splitu, a svojim radovima sudjeluje na znanstvenim skupovima u Domovini i svijetu.
 

Petar Lubina

12 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici