Rođen u St. Louisu, Mo., 1925, Francis MacNutt započeo je studij medicine, ali je bio mobiliziran i služio kao vojni kirurški tehničar za vrijeme II. svjetskog rata. Kasnije je diplomirao na Harvardskom sveučilištu, stekao titulu B. A., te titulu M. F. A. na Katoličkom sveučilištu Amerike, gdje je odlučio uči u rimokatoličko svećenstvo. Nakon što je ušao u dominikanski red, te bio zaređen za svećenika 1956.g., stekao je doktorat (Ph. D.) iz teologije te je postavljen da predaje propovjedništvo u dominikanskom sjemeništu. Za vrijeme sedam godina predavanja, Francis je napisao tri knjige o propovijedanju, te je izabran za predsjednika Katoličkog propovjedničkog društva.
1967. Francis je doživio Krštenje u Duhu Svetomu, i naučio o molitvi za ozdravljanje od vlč. Tommvja Tvsona i Agnes Sanford na konferenciji u Tennes-seeju koja mu je promijenila život. Postao je jedan od prvih rimokatolika koji će se uključiti u pokret karizmatske obnove. 1968. pomogao je da se osnuje molitvena grupa u St. Louisu. Do kasnih 1960.-tih toliko je porasla potražnja za podukom o karizmatskoj obnovi, daje odustao od svojih administrativnih položaja i punini se svojim vremenom predao službi propovijedanja, koja gaje odvela u 31 zemlju na svih pet kontinenata. Kao svoju kućnu bazu Francis je uspostavio Merton House u St. Louisu, te 1976. osnovao Association of Christian Therapists (Udruženje kršćanskih psihologa).
1975. Francis je sreo Judit Sewell u Jeruzalemu, a pet godina kasnije oženili su se i nastanili u Clearvvateru, Fla. Zajedno su utemeljili Christian Healing Min-istries (Kršćanske službe ozdravljanja) i mnogo putovali, nastupali sa svojini nagovorima kao tim, i vodili svoje dvoje djece sa sobom. 1987. su se preselili u Jacksonville u Floridi, kamo ih je pozvala Episkopalna Biskupija Floride, a otada njihov centar neprekidno raste. 1993. godine dobili su od Rimokatoličke crkve dispenzu da se ožene.
 

Francis Macnutt

4 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici