Predrag Marković (Pula, 10. XII. 1961.), povjesničar umjetnosti, diplomirao je 1988. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i doktorirao 2002. godine. Od 1989. godine zaposlen je na Odsjeku za povijest umjetnosti istoga fakulteta. Predaje predmete iz područja umjetnosti srednjega i ranoga novog vijeka, mahom vezane za arhitekturu i kiparstvo navedenih razdoblja. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2009. godine. Predstojnik je katedre za Umjetnost romanike i gotike, a kao predavač i stručni suradnik sudjeluje na interdisciplinarnim poslijediplomskim studijima Medievistike te Hrvatske kulture. Tajnik je Znanstvenog simpozija "Dani Cvita Fiskovića". Stručno se usavršavao na kraćim studijskim boravcima u inozemstvu, pretežno u Italiji, te sudjelovao naviše međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija u zemlji i inozemstvu. Jedan je od koautora izložbe "La Renaissance en Croatie", održane u Parizu 2004. i 2005. u Zagrebu, te autor teksta o arhitekturi renesanse u Hrvatskoj u katalogu te izložbe. Glavna područja istraživanja: sakralna arhitektura i kiparstvo kasnoga srednjeg vijeka i ranoga novog vijeka te arhitektonska srednjovjekovna plastika.

Predrag Marković

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici