Marović,Šime

Šime Marović rodio se 25. svibnja 1952., od oca pok. Luke i majke Dinke rođene Jakovčević, u Mravincima, općina Solin. Osnovnu školu završio je u Solinu 1966., a sjemenišnu klasičnu gimnaziju u Splitu, 1970. godine. Filozofsko-bogoslovni fakultet završio je 1977. god., gdje je diplomirao 1981. god., a 1977. god. zaređen je za svećenika.
Od 1981. do 1989. studirao crkvenu glazbu u Rimu, na Papinskomu Institutu za crkvenu glazbu, gdje je (1985.) postigao licencijat iz crkvene glazbe (Mušica sacra) naslov crkvenoga orguljaša (Organista da Chiesa) 1987. Magisterij Gregorijanskoga pjevanja (Canto gregoriano) postigao je 1988. god. radnjom Il Sacramentario del tesoro della cattedrale di Split 624 (Sakramentar iz riznice splitske prvostolnice 624). Crkvenu skladbu (kompoziciju) (Composizione sacra) diplomirao je 1989. god., u klasi prof. mo. Domenica Bartoluccija.
Godine 1989. imenovan je kapelnikom stolne crkve Sv. Dujma u Splitu. Od 1989. do 1996. god. profesor je glazbene umjetnosti u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji Don Frane Bulića. Od 1991. predavač je na Katehetskomu institutu u Splitu, a od 1995. je honorarni predavač na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
U umjetničko-nastavno zvanje docenta promaknut je 2000. godine, a za izvanrednoga profesora 2005. godine. Pročelnik je katedre za liturgiku od 2005. godine. Od rujna 2002. redovitije član Hrvatskoga društva skladatelja.
Kao kapelnik s prvostolnim mješovitim pjevačkim zborom Sv. Dujma održavao je brojne koncerte u domovini i tuđini.
Među veća glazbena djela ubrajaju mu se oratoriji za soliste, zbor i orkestar.

Šime Marović

2 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici