Branko Matulić

Branko Matulić rođen je 1963. godine. Nakon stjecanja diplome 1989. godine počinje raditi kao suradnik, a 1990. godine se i zapošljava kao restaurator u Ministarstvu kulture gdje postaje voditelj novoosnovane radionice za konzervaciju-restauraciju zidnog slikarstva i mozaika. Upisuje poslijediplomski studij u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku pri Sveučilištu u Zagrebu gdje magistrira 1994. godine. Od 1997. godine vanjski je suradnik na Odsjeku konzervacije-restauracije pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Godine 1998. postaje voditelj Odsjeka za zidno slikarstvo, mozaik i štuko pri Hrvatskom restauratorskom zavodu, Odjel u Splitu, a 1999. godine imenovani je mentor za polaganje stručnih ispita u konzervatorsko-restauratorskoj struci za zidne slike i mozaik. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 2001. godine postiže akademski stupanj doktora znanosti i tada postaje vršitelj dužnosti predstojnika Odsjeka za konzervaciju-restauraciju. Zvanje konzervator-restaurator savjetnik postiže 2003. godine. Od 2005. godine radi na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu gdje u dva mandata obnaša dužnost prodekana za umjetnost i znanost. Prelaskom na bolonjski sustav studiranja recenzira nekoliko studijskih programa i sudjeluje u izradi novog studijskog programa konzervacije-restauracije, specijalističkog usmjerenja zidnog slikarstva i mozaika. Godine 2008. stječe zvanje izvanrednog profesora i postaje voditelj znanstvenog projekta „Katalog temeljnih pojmova u konzervaciji-restauraciji zidnih slika i mozaika". Od 2009. godine u dva uzastopna mandata obnaša dužnost dekana i postaje član nacionalnog Matičnog odbora za područje umjetnosti. Od 2010. godine predavač je i mentor na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Zadru. U dosadašnjem radu bio je voditelj i suvoditelj preko sto konzervatorsko-restauratorskih projekata zaštite zidnih slika, mozaika, štukatura te povijesnih i dekorativnih žbuka. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka s toga područja. Član je nekoliko domaćih i stranih strukovnih udruženja.
Živi u Postirima na otoku Braču, oženjen je i otac petero djece.
 

Branko Matulić

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru