Annika Mombauer (1967) predaje na Odsjeku za modernu europsku povijest Otvorenog sveučilišta u Velikoj Britaniji. Studirala je povijest na sveučilištu u Miinsteru i na Sveučilištu Sussexu gdje je i doktorirala 1998. godine. Od 2006. do 2011. bila je tajnik Njemačkog društva povjesničara. Član je uređivačkog odbora projekta 1914-1918 Online (Međunarodna enciklopedija Prvog svjetskog rata). Najvažniji do sada objavljeni radovi: Helmuth von Moltke and the Origins ofthe First World War. Cambridge Univer-sity Press, 2001. The Origins ofthe First World War: Controversies and Comensus. Longman, 2002. Die Julikrise. Europas Weg in den Ersten Weltkrieg (Thejuly Crisis, Europe's Way to the First World War). C. H. Beck Verlag, 2014. The Battle ofthe Marne, 1914. A com-parative history. Cambridge University Press, 2014.
 

Annika Mombauer

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici