DUŠAN MORO, OFM, rođen je 1. listopada 1952. u Gali (općina Otok Dalmatinski) gdje je završio osnovno školovanje. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je u Sinju, a Franjevačku visoku bogosloviju u Makarskoj. Diplomirao je u lipnju 1978. na KBF-u Zagrebu, te je zaređen za svećenika. Od 1978. do 1984. studira Osnovno i Ekumensko bogoslovlje na učilištu "Antonianum" u Rimu, gdje je i doktorirao 1984. radnjom o "Fra Ivanu Markoviću i njegovoj polemici s pravoslavnim episkopom N. Milašem".
Od 1984. predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, a od 1999./2000. predaje na Katoličkom teološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pročelnik je katedre Ekumenskog bogoslovlja na KBF-u Splitu. Težište je njegova rada istraživanje i promicanje doktrinalnog dijaloga među kršćanskim Crkvama.
 

Dušan Moro

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru