Ivica Musić
Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen "Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji". Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu "Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa". Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru. Od listopada 2017. dekan je Filozofskoga fakulteta. Glavni je urednik "Mostariensije, časopisa za društvene i humanističke znanosti" u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanja Instituta drušvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Član je uredništva časopisa "Hum". Sudjelovao je u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru. Glavni je urednik više zbornika radova. Autor je triju knjiga i koautor jedne. Objavio je više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je sedam knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Bio je prodekan za nastavu Filozofskoga fakulteta od akad. 2013./14. do 2013./17. god.

Ivica Musić

2 Rezultata

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

2 Rezultata

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom