ĐURICA PARDON rođen je 1966. u Nijemcima, gdje je završio i osnovnu školu. Školovanje nastavlja na Interdijecezanskoj srednjoj školi u Zagrebu, gdje je maturirao šk. god. 1984./1985. Upisuje studij na Teologiji u Đakovu, gdje ak. god. 1993./1994. diplomira s temom »Politeuma en ouranois. Biblijsko-teološka analiza pojma domovina u Svetom pismu, s posebnim osvrtom na Fil 3, 20«.

Za svećenika je zaređen 29. siječnja 1995. u Vinkovcima. Službu župnog vikara preuzima najprije u Župi sv. Nikole biskupa u Sikirevcima, a zatim u Župi Preslavnog imena Marijina u Osijeku. Župnikom Župe sv. Valentina u Batini imenovan je 1997., a od 2002. godine župnik je Župe sv. Ladislava kralja u Punitovcima.

Od 2000. godine aktivni je suradnik u časopisu Služba riječi, a objavio je i više članaka u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije te u stručnomu časopisu Diacovensia.

Ak. god. 1999./2000. upisuje poslijediplomski studij u dogmatskoj specijalizaciji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti postigao je 13. srpnja 2012., obranivši magistarski rad pod naslovom "Zemlja: dar, kušnja i zadatak. Teologija zemlje u Knjizi Postanka 1 - 11".

Đurica Pardon

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici