Mirjana Polić Bobić redovita je profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje španjolsku i hispanskoameričku književnost i povijest kulture. Pored istraživanja u tim područjima, bavi se i istraživanjem hrvatsko-hispanskih veza. Objavila je četiri knjige, od kojih dvije uključuju i prijepis i prijevod arhivskih rukopisa iz XVI. stoljeća: Vinko Paletin: Rasprava o pravu i opravdanosti rata što ga španjolski vladari vode protiv naroda Zapadne Indije (1994., suautorstvo s Franjom Sanjekom); Među krizom i polumjesecom (2000.), Hrvatska - Španjolska: kulturne i povijesne veze (2001.); Rađanje hispan-skoameričkog svijeta (2008.). Suautorica je i urednica komentirane Bibliografije članaka o španjolskim i hispanskoameričkim piscima i njihovim djelima u hrvatskim međuratnim serijskim publikacijama (2013.). Uredila je zbornik radova Tajna diplomacija u Držićevom Dubrovniku (2011.). Kao urednica struke za hispanske književnosti i autorica svih bibliografskih jedinica surađivala je u izradi Hrvatskog općeg leksikona l Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža te u nekoliko ostalih enciklopedijskih izdanja iste kuće. Objavila je velik broj znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima.

Mirjana Polić Bobić

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom