Frank Popper

FRANK POPPER, rođen u Pragu 1918. živio je i studirao književnost, povijest umjetnosti i estetiku u nekoliko europskih zemalja da bi se nakon Beča, Londona i Rima 1955. nastanio u Parizu gdje 1970. obranio doktorat na Sorboni.
Godine 1969. bio je jedan od osnivača Odjela umjetnosti na Universite de Paris VIII. (Vincennes), gdje je dobio status profesora, a zatim i profesora emeritusa. Kao istraživač, likovni kritičar i ogranizator velikih izložbi objavio je više od sto članaka o kinetičkoj i tehnološkoj umjetnosti, te i više referentnih djela (vidi Bbiliografiju) kod pariških izdavača Gauhier-Villars, Klincksieck i Hazan, londonskih izdavača Studio Vista i Thames and Hudson, te newyorških New York Graphic Societv, New York Universitv Press i Abrams.
Frank Popper nastavlja svoja istraživanja o suvremenoj umjetnosti u Europi, Americi i Japanu.
 

Frank Popper

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom