Fra Antonio Šakota rođen je 31. svibnja 1986. g. u Mostaru, u obitelji pok. Davora i Ivanke r. Soldo. Kršten je 14. lipnja u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, a sakrament svete potvrde je primio 11. svibnja 2002. g. u crkvi Krista Kralja u Čitluku. Osnovno i srednje obrazovanje stječe u Čitluku - u Osnovnoj školi fra Didaka Buntića i Općoj gimnaziji dr. fra Slavka Barbarića. Nakon godinu dana provedenih na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje je započeo studij Engleskog i njemačkog jezika i književnosti, odlučuje stupiti u Franjevački red te ulazi u postulaturu 25. rujna 2006. g. na Humcu. 15. srpnja 2007. g. oblači franjevački habit i započinje novicijat koji dovršava polaganjem prvih zavjeta 13. srpnja 2008. g. Svoje svečane zavjete položio je u Mostaru, 16. rujna 2012. g. Za đakona je zaređen u Jeruzalemu, 29. lipnja 2013. g., a za prezbitera u Mostaru, 29. lipnja 2014. g. Mladu misu proslavio je u crkvi Krista Kralja u Čitluku, 10. kolovoza 2014. g. Filozofsko-teološki studij pohađa od 2008. do 2011. g. u Zagrebu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu te s istim nastavlja u Jeruzalemu, pri papinskom učilištu Studium Theologi-cum Jerosolymitanum, gdje ga i dovršava 19. lipnja 2014. g. Diplomirao je na temu L’esperien-za di Simon Pietro in Gv 21,1-17 quale rilettura dell’iniziazione cristiana, pri katedri Svetoga pisma. Svoje svećeničko djelovanje započinje 2014. g. kao župni vikar u samostanu i župi sv. Petra i Pavla u Mostaru gdje je i danas. Uz redovite pastoralne dužnosti osobito je zadužen za duhovnu asistenciju Franjevačke mladeži. Uprava provincije povjerava mu 2016. g. službu duhovnog asistenta za Franjevačku mladež i Treći franjevački red na razini Hercegovine, kao i službu promicatelja duhovnih zvanja. Već od početka svoga svećeničkoga djelovanja sudjeluje i u povjerenstvu za Svetu Zemlju pri Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji kao njezin vice-povjerenik. Kroz dvije godine pisao je priloge o Svetoj Zemlji koji su objavljivani u časopisu „Glasnik mira” te su ovom knjigom, objedinjeni u jednu cjelinu.

Antonio Šakota

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici