Sallis,John

John Sallis (1938.), profesor filozofije na Boston College i jedan je od najznačajnijih i najuvaženijih suvremenih američkih filozofa takozvanog kontinentalnog usmjerenja. Studirao je na Sveučilištu Arkanzas, a magistrirao na Sveučilištu Columbia. Doktorski studij pohađao je na Sveučilištu Tulane, gdje je i doktorirao s tezom o pojmu svijeta. Nakon doktorata u više je navrata u svrhu stručnog usavršavanja i istraživanja boravio na značajnim europskim sveučilištima. Godine 2005. dodijeljen mu je počasni doktorat filozofije Sveučilišta u Freiburgu. Knjige su mu prevođene na njemački, francuski, portugalski i japanski jezik.

John Sallis

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici