Prof. dr. se. Matthias Scharer rođen je 1946. u Mauerkirchenu, Austrija. Od 1996. redoviti je profesor religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom teološkom Fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku. Voditelj je Instituta praktične teologije i katedre religiozne pedagogije i katehetike. Voditelj je međunarodnog istraživačkog kruga Komtnunikative Theologie. Napisao je više desetaka knjiga i stotine članaka. Područje njegova interesa je položaj vjeronauka u školi i društvu, kontekstualna i komunikativna teologija, kateheza sakramenata, studijski programi teologije.

Matthias Scharer

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom