Alfred  Schneider rođenje 1931. u Zagrebu. Gimnaziju pohađa u Zagrebu i poslije mature stupa u novicijat Družbe Isusove, a filozofiju i teologiju studira na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Godine 1961. zaređen je za svećenika, a od 1964. do 1974. odgajatelj je u Sjemeništu na Šalati u Zagrebu. Od 1974. u Frankfurtu/M priprema, a 1979. brani doktorsku dizertaciju: "Wort Gottes und Kirche im theologischen Denken von Heineich Schlier" — Riječ Božja i Crkva u teologiji Heineicha Schliera. Od godine 1979. profesor je fundamentalne teologije i dogmatike na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove i na Teološkom studiju Filozosko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu. Kroz to vrijeme aktivno sudjeluje na teološkim simpozijima, objavljuje niz teoloških članaka o Isusu Kristu, otajstvu Crkve, Duhu Svetom, smrti i vječnom životu u Bogoslovskoj smotri, Obnovljenom životu, te nekoliko manjih radova u Glasniku Srca Isusova i Marijina i drugim časopisima. Uz znanstveni rad nastupa i kao voditelj duhovnih vježbi i seminara za evangelizaciju Crkve.
 

Alfred Schneider

4 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici