Fra Bernardin Škunca, svećenik franjevac i teolog liturgičar, rođen je 12. studenoga 1937. u Novalji, na Pagu. Teologiju je diplomirao na Teološkom fakultetu u Ljubljani, magistrirao je pastoralnu liturgiju na Katoličkom institutu u Parizu, a doktorirao je na KBF-u u Zagrebu.

Autor je mnoštva radova objavljenih u različitim zbornicima, preveo je, priredio i uredio više knjiga, a sam je autor romana „"Mirotvorac u Bolonji", za koji je dobio Nagradu za književnost i umjetnost "„August Šenoa" Matice hrvatske 2008. Kao redovnik franjevac vršio je različite službe u odgoju i formaciji mladih svećeničkih kandidata. Na teološkim učilištima u Hrvatskoj predavao je predmete iz liturgike i sakralne umjetnosti. Četrnaest godina je bio pročelnik Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral Hrvatske biskupske konferencije, sa sjedištem u Zadru, i glavni urednik liturgijsko-pastoralnog časopisa "Živo vrelo". Bio je član nacionalnih i biskupijskih tijela za liturgiju i umjetnost u krugu Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

Bernardin Škunca

5 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici