Petar Tomašić rođen je 8. rujna 1972. godine u Rijeci. Završio je specijalizaciju iz moralne teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu 1999. godine, te postigao stupanj licencijata koji je nostrifikacijom priznat kao magisterij. Od 2000. do 2008. godine predavao je kolegij "Osnovna moralna teologija", kao i različite izborne predmete i seminare na Teologiji u Rijeci. Na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prijavio je 2001. godine disertaciju pod radnim naslovom: "Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom", koju je uspješno obranio 11. lipnja 2008. godine.
 

Petar Tomašić

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom