Jerko Valković je rođen 1965., u Krku. Osnovnu školu završio je u Vrbniku, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju "Zmajević" u Zadru. Teologiju je studirao na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 1992. Nakon prve pastoralne službe (kapelan u Cresu, 1992.-1994.) započinje specijalizaciju iz znanosti društvenih komunikacija na Papinskom učilištu "Salesiana" u Rimu, koju zaključuje magisterijem 1998. Poslijediplomski studij iz moralne teologije započinje na Visokom institutu za moralnu teologiju "Academia Alphonsiana", Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu, na kojem 1999. magistrira i 2003. doktorira. U međuvremenu je (2000.-2003.) obnašao službu biskupskog tajnika u Krku. Ujesen 2003. počinje predavati na Teologiji u Rijeci Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a u isto vrijeme vrši službu kapelana u Cresu (2003.-2005.). Također predaje i na Visokoj teološko-katehetskoj školi Zadru, a od akad. god. 2012./2013. i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Predaje kolegije iz moralne teologije, socijalnog nauka Crkve i komunikacijskih znanosti.

Jerko Valković

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici