Carlos G. Valles, SJ, rođen je u Španjolskoj 1925. godine. U Lojoli je 1941. stupio u Družbu Isusovu. Godine 1949. bio je poslan u Indiju da na sveučilištu u gradu Ah-medabadu osnuje novi fakultet. Tijekom deset godina živio je među siromašnim hinduističkim obiteljima moleći od vrata do vrata za gostoprimstvo. U Gujaratiju je postao poznat kao profesor matematike i pionir nove matematike. Osim što je napisao prvu knjigu o visokoj matematici na jeziku gujarati, pisao je i druge knjige za koje je dobio najviša priznanja. Osim predavanja i pisanja knjiga bio je voditelj velikih duhovnih vježbi (od 30 dana) za isusovce. U Ahmedabadu, gdje sada živi, predaje na sveučilištu, obavlja pastoralnu službu i piše knjige.

Carlos G. Valles

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru