Joseph Maria Bochenski

Joseph M. Bochenski (1902 - 1994), O.P. studirao je pravo, ekonomiju, filozofiju i teologiju. Jedan je od najistaknutijih logičara ovog stoljeća, duboko ukorijenjen u filozofsku tradiciju Aristotela i sv. Tome Akvinskog. Predavao je logiku na Angelicumu u Rimu i filozofiju na sveučilištu u Fribourgu. Bio je također i povremeni profesor na University of Notre Damme, University of California u Los Angelesu, University of Kansas, University of Pittsburgh, i University of Edmunton.

Joseph Maria Bochenski

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom