Rasprodano

Cijena:

6,64 EUR

Izvodi: Capella ragusina - Klapa Linđo N

Vrsta medija: CD

Šifra: MUOV00002

Božić u Hrvata

Zahvaljujući tridesetgodišnjem umjetničkom djelovanju ansambla CAPPELLA RAGUSINA – Klapa Linđo N iz Dubrovnika i brojnim glazbenim umjetnicima okupljenim oko ansambla, nastao je nosač zvuka Božić u Hrvata, kao  kruna prethodnih baštinskih izdanja ansambla. Na nosaču zvuka nalaze se tradicionalni božićni napjevi:

 • Poslan bi od Boga  
 • Narodil se je Kralj nebeski 
 • Ta zvezda je izišla
 • Bog se rodi va Betleme
 • Najco je osam večeri
 • Božić ide uz ulicu
 • Radujte se narodi
 • U sve vrijeme godišta
 • Tiha noć
 • Dobar večer sveten templu ovde
 • Došli smo vas kolendati
 • Ođe Bog i dobar večer
 • Izišla je zvijezda danica
 • Ivan vodu zakrstio
 • Došli smo vam navijestiti
 • Dobar večer oven stanu
 • Večeras smo ovde došli
 • Divici Mariji

Nosač zvuka je objavljen u suradnji Valluma i Verbuma.

Preporuka

Iz sličnog područja

Top ljestvica