Cijena:

22,00 EUR

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Priručnici

ISBN: 978-953-11-0279-7

Uvez: Meki

Broj Stranica: 301

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2007

Autori: Gerosa,Libero

Šifra: 9KSA10660

Visina: 240 mm

Širina: 170 mm

Crkveno pravo

U niz AMATECA ulazi i knjiga Crkveno pravo Libera Gerosa, dekana Teološkoga fakulteta u Luganu, kojom se crkvenome pravu pristupa u svjetlu koncilskoga nauka i, posebice, dubinske epistemološke i metodološke obnove te discipline koja je uključila sve različite postkoncilske kanonističke škole.
Naime, Drugi vatikanski sabor potaknuo je radikalnu epistemološku i metodološku promjenu kanonskoga prava što je rezultiralo nastojanjem novih kanonističkih škola ka o i obnovom onih već postojećih, što nije dovoljno pratila odgovarajuća obnova pedagoško-didaktičkih pomagala na novim teološkim osnovama.
U namjeri da se ispuni ta praznina, ovaj priručnik zamišljen je kao pomagalo koje se može koristiti na raznim govornim područjima i u različitim crkvenim okruženjima – u svojim se pojedinim dijelovima temelji i razvija na uvidu da je čitavo crkveno pravo u konačnici uobličeno, te stoga objašnjivo, polazeći od triju temeljnih elemenata Konstitucije o Crkvi: Riječi, sakramenta i karizme.

Preporuka

Iz sličnog područja
Iz iste biblioteke
Od istog nakladnika

Top ljestvica