Cijena:

20,00 EUR

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Teološki radovi

ISBN: 978-953-11-0529-3

Uvez: Meki

Broj Stranica: 208

Jezik izvornika: Francuski

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2012

Prevoditelj: Andrija Babić

Priređivači: Philippe Bordeyne, Laurent Villemin

Šifra: 9KSA11343

Visina: 240 mm

Širina: 170 mm

Drugi Vatikanski koncil i teologija

Perspektive za 21. stoljeće

Odmak od pedeset godina pomaže smjestiti Drugi vatikanski koncil u perspektivu
povijesti koncilâ. Više se ocjenjuju novosti s obzirom na prijašnje koncile, kako glede
oblika tako gleda brzih učinaka. Ali teolozi su osobito pozvati izvijestiti o novosti toga koncila, koji nije kao drugi. Teologija se, smatraju priređivači, mora osmjeliti na vrednovanje diskontinuiteta koji koncil uvodi u krilo kontinuiteta crkvene i koncilske tradicije na način da služi autentičnomu duhu reforme Crkve. Teologija u potpunosti izvršava svoju eklezijalnu dužnost kad ističe novinu Drugoga vatikanskog koncila, koji
je tako duboko obilježio život Crkve u prošlom stoljeću. Ova knjiga kombinira, u međunarodnoj i u francuskoj perspektivi, različite pristupe i načine čitanja koncilskih tekstova koje su razvili teolozi francuskoga jezičnog područja. Potrebno je vidjeti dokle
se danas u tome došlo jer je način tumačenja koncilskih dokumenata u proteklih
pedesetak godina u velikoj mjeri varirao. Mnogo od onoga što je Koncil donio bilo je nedovoljno proučavano pa je njegove raznovrsne teme i problematike potrebno izravno
i iznova proučiti, ali sada u promijenjenome crkvenome i društvenome kontekstu.

Preporuka

Iz sličnog područja
Iz iste biblioteke
Od istog nakladnika

Top ljestvica