Cijena:

4,00 EUR

Nakladnik: Kršćanska sadašnjost

Biblioteka: Dokumenti (Kršćanska sadašnjost)

ISBN: 978-953-11-0471-5

Uvez: Meki

Broj Stranica: 32

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2009

Autori: Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu

Šifra: 9KSA11135

Visina: 165 mm

Širina: 115 mm

Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima) (D-155)

Nakon II. vatikanskog koncila veće zanimanje za studij teologije pokazali su brojni laici i redovnici pa su katolički fakulteti osjećali potrebu da im pruže primjerenu naobrazbu osnivanjem Visokih katehetskih učilišta.
U tu svrhu izdavane su brojne uredbe, primjerice apostolska konstitucija Sapientia christiana (1979.), kao i dva dokumenta Kongregacije za katolički odgoj. Ovim naputkom, nakon dvadeset godina od tih dokumenata, pokušava se ponovno definirati te odredbe, uzimajući u obzir nova pitanja pastoralnoga karaktera, kao i promjene do kojih je došlo razvojem civilnoga zakonodavstva brojnih zemalja.
Uredbe ovoga naputka imaju za svrhu ujednačiti različita viša katehetska učilišta prisutna u sveopćoj Crkvi i zajamčiti im odgovarajuću akademsko-znanstvenu razinu te odgovoriti na uvjete koje mjesne Crkve postavljaju za stvaranje učilišta ex novo.

Preporuka

Iz sličnog područja
Od istog autora
Iz iste biblioteke
Od istog nakladnika

Top ljestvica