Dnevne adventske meditacije

Došašće nam je dobro poznato kao vrijeme iščekivanja.
Svako došašće pruža nam priliku da se zaustavimo i svojevoljno usredotočimo na ono bitno – pripremati se za dolazak Djetešca, Krista.

Pratite našu Facebook stranicu gdje ćemo svaki dan objavljivati prigodni (i kratki :)) meditativni citat.

Pripravimo put, krenimo...