Don Josip Mužić gost Verbumova "Susreta s autorom" 14. studenoga u Splitu

U Verbumovoj knjižari sv. Frane u Splitu u utorak, 14. studenoga 2017. u 20.30 sati, održat će se "Susret s autorom". Susretom moderira Zdravka Andrijašević, a gost je don Josip Mužić.

Don Josip Mužić rođen je 28. travnja 1961. godine u Splitu. Klasičnu gimnaziju završio je u Rimu. Studij filozofije završio je na rimskom državnom sveučilištu La Sapienza. Na Papinskom sveučilištu Lateranum postiže bakalaureat iz teologije, a na Ateneu Antonianum postiže doktorat iz filozofije. Specijalizaciju iz teologije pohađao je u Španjolskoj na Navarskom sveučilištu gdje je nakon magisterija obranio i doktorat koncem 1993. godine. Za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 14. lipnja 1992. godine u Rimu od svetog Oca Ivana Pavla II. 

Od 1995. godine stalno je zaposlen na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje razne kolegije iz filozofije i morala. Od 2000. godine kao vanjski suradnik predavao je na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 2005. godine u istom svojstvu predaje na Filozofskom fakultetu u Splitu. U zvanje docenta iz znanstvenog područja filozofije izabran je 2002. godine, a godinu kasnije imenovan je pročelnikom katedre filozofije KBF-a Sveučilišta u Splitu.  U zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja filozofije izabran je 2013. godine. Na istom fakultetu član je više povjerenstava, voditelj poslijediplomskog studija i član uredništva časopisa "Crkva u svijetu".

Već kao laik bio je aktivni sudionik u životu Crkve u Hrvata. Sudjelovao je na Splitskoj sinodi (1986.-1987.), a kao izaslanik Biskupske konferencije na raznim međunarodnim skupovima. Pastoralno djeluje kao dušebrižnik i upravitelj crkve sv. Filipa Nerija u Splitu.

Priredio je nekoliko knjiga i objavljivao članke, studije i prijevode u raznim domaćim i stranim revijama te je sudjelovao na brojnim međunarodnim simpozijima. Autor je objavljenih djela "Filozofska metodologija" (2007.), "Ugađanje duše. Priručnik za ispitivanje savjesti" (2011.), "Rat protiv čovjeka" (2015.) i "Ilija gromovnik. Prorok posljednjih vremena" (2017.).

Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva te Hrvatskog bioetičkog društva. Dobitnik je više priznanja za humanitarno djelovanje. Uvršten je u prestižno izdanje američkog biografskog instituta (ABI) Five Hundred Leaders of Influence (1996.) i dobitnik je međunarodnog priznanja Twentieth Century Achievement Award (1995.).

O svemu će više govora biti na "Susretu s autorom".

Ulaz je slobodan!