Nakladnička kuća Verbum pristupila Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura

U cilju nastavka svog transparentnog poslovanja i otvorenosti prema kupcima, nakladnička kuća Verbum objavljuje kako je pristupila Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura.

Želeći svoje kupce pravovremeno i detaljno obavijestiti o svim etapama zamjene kune eurom, nakladnička kuća Verbum želi istaknuti određene aspekte tog procesa koji su specifični našem poslovanju:

  • Na svim knjigama koje će biti u tisku od 1. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. bit će otisnuta dvojna cijena u kunama i eurima, po fiksnom konverzijskom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna)
  • Napominjemo da za naša izdanja i izdanja drugih nakladnika dostupna u našim knjižarama i na web knjižari verbum.hr, a tiskanima prije 1. rujna 2022. vrijedi iznimka sukladno članku 44. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prema kojoj na već tiskanim knjigama poslovni subjekt nije dužan dvojno iskazivati cijenu i drugi novčani iskaz. Cijena će se u tim slučajevima, a sukladno Zakonu i Etičkom kodeksu kojem smo pristupili, prilikom prodaje preračunavati po fiksnom konverzijskom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna)
  • Na web knjižari verbum.hr za sva Verbumova izdanja, kao i izdanja drugih nakladnika, bez obzira na datum objavljivanja bit će istaknuta dvojna cijena, kao i fiksni tečaj konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) sukladno kojem će biti izračunavana.

Za sve druge informacije o procesu zamjene kune eurom, kao i za sve informacije o Etičkom kodeksu kojem je nakladnička kuća Verbum pristupila, posjetite web stranicu euro.hr.