Novi katekizam "Youcat za djecu" stigao u knjižare Verbum!

YOUCAT za djecu – katolički katekizam za djecu i roditelje – obrađuje, govorom koji je prikladan djeci, svu katoličku vjeru kako je izloženo u Katekizmu Katoličke Crkve (KKC iz 1997.). Katekizam je napisan u obliku pitanja i odgovora koji djeci, na prikladan i od Crkve odobren način, donose istine katoličke vjere. Osim masno otisnutih pitanja i odgovora, u knjizi se nalaze i odlomci s pojašnjenjima koji služe boljemu razumijevanju.

Donji dio svake stranice – s podlogom u tonu boje – služi kao informacije roditeljima i kao poticaj za razgovor o vjeri između odraslog i djeteta. Tamo se upućuje i na iscrpnija i produbljenija objašnjenja u YOUCAT-u.

Na kraju knjige nalazi se popis pojmova i tema kao pomoć za lakše nalaženje konkretnih sadržaja.

Novi, bogat sadržajem, Youcat za djecu možete pronaći u knjižarama Verbum te naručiti putem web knjižare Verbum.hr!