Novi priručnici YOUCAT za krizmanike i voditelje u knjižarama!

Imajući pred očima zbiljske poteškoće svih onih koji brinu oko priprave potvrđenika, ali prije svega imajući pred očima konkretne potrebe i očekivanja mlade osobe, skupina koja je izradila omiljeni Katekizam Katoličke Crkve za mlade – popularni YOUCAT, sada je izradila i program priprave za sakrament potvrde, utemeljen na Svetom Pismu i Katekizmu za mlade.

Youcat - Priprava za sakrament potvrde osmišljen je kao niz od dvanaest kateheza unutar kojih je ponuđeno nekoliko verzija njihova izvođenja, ovisno o profilu, dobi i interesu određene krizmaničke skupine. Kateheze su fleksibilne te se u potpunosti moguće osloniti na ponuđenu strukturu ili je pak uklopiti u postojeći vjeronaučni program, mijenjati, dopunjavati, prilagođavati konkretnoj situaciji, dobnom uzrastu i afinitetima mladih ili samoga voditelja.

Izdanje Youcat - Priprava za sakrament potvrde obuhvaća dva naslova: Youcat - Priručnik za krizmanike i Youcat – Priručnik za voditelje koji će uvelike olakšati pripravu za sakrament potvrde krizmanicima i njihovim podučavateljima.

Youcat – Priručnik za krizmanike namijenjen je mladima (osnovcima i srednjoškolcima)  koji se pripremaju za slavljenje i primanje sakramenta potvrde. Adekvatna priprava za sakrament potvrde jedna je od najvećih potreba Katoličke Crkve. Nerijetko se dogodi da mladi pri primanju sakramenta potvrde imaju posve nejasne i krive predodžbe o vjeri, Bogu, Isusu Kristu, Crkvi i Duhu Svetomu i da odmah nakon primanja tog sakramenta napuste Crkvu i vjerski život. Ovaj priručnik može promijeniti to. Mladima je privlačan jer im progovara krećući od realnosti, njihova života i interesa. Obraća im se izravno, te im kao u nekom romanu od dvanaest poglavlja, na pristupačan način, objašnjava o čemu se na krizmi zapravo radi. Privlačnog sadržaja, popraćen zanimljivim ilustracijama i fotografijama u boji, ovaj će priručnik motivirati i zainteresirati mlade te će ih oduševiti kao što oduševljava krizmanike diljem svijeta.

Youcat – Priručnik za voditelje namijenjen je župnicima, vjeroučiteljima, katehetama, župnim animatorima te svima onima koji vode skupine mladih u pripravi za sakrament potvrde.  Sadržajem u potpunosti prati Priručnik za krizmanike kroz svih dvanaest kateheza te donosi njihovo teološko utemeljenje, razrađeni tijek, upute, napomene i puno korisnih materijala za kvalitetnu aktualizaciju kateheza. Uz svaku katehezu postoji više vrsta materijala pa se mogu izabrati one koje odgovaraju osnovcima ili pak srednjoškolcima.

Kao što Priručnik za krizmanike nastoji motivirati i oduševiti mlade za tješnje sjedinjenje s Kristom i život u Duhu, tako i ovaj Priručnik za voditelje nastoji motivirati i ohrabriti samoga voditelja imajući u vidu zahtjevnost i težinu te uloge. Bez obzira na moguće poteškoće ovaj radni materijal sa svojim dubokim teološkim i duhovnim utemeljenjem i praktičnim idejama koje nudi, može bitno pridonijeti uspješnosti priprave.

Ovi novi priručnici za krizmanike i voditelje na zanimljiv, poučan i zabavan način obrađuju različite teme, a zahvaljujući njima priprema za sv. potvrdu mladih bit će njima prilagođena, suvremena, zanimljiva i poticajna!

Priručnici su dostupni u svim knjižarama Verbum.

Pripremili smo i posebne pogodnosti za kupnju kompleta i većih količina. Više pogledajte ovdje.