Članak 1. - Tvrtka i sjedište organizatora
Organizator nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“, „NN“) je Verbum d.o.o., OIB 49355429927, 21000 Split, Sinjska 2 (u daljnjem tekstu „Organizator“).

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Organizator će sudionike obavijestiti u komentarima objave na društvenim stranicama naklade Verbum. Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

 

Članak 2. - Svrha Nagradnog natječaja
Svrha Nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima i promocija Organizatora.

 

Članak 3. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Nagradni natječaj održavat će se na službenoj Facebook stranici Verbum.
Naziv Nagradnog natječaja, kao i trajanje je navedeno u objavi NN-a na službenoj Facebook stranici Verbum.
Nagradni natječaj vrijedi za područje Republike Hrvatske.

 

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe – korisnici društvene mreže Facebook stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Sudionikom Nagradnog natječaja smatra se svaki korisnik koji u razdoblju trajanja NN-a posjeti Facebook stranicu Verbum i unutar objave NN-a objavi svoj komentar, odnosno odgovor na postavljeno pitanje. Svaki sudionik može objaviti samo jedan komentar u jednom NN.
Prijave će biti moguće samo s pravim imenom i prezimenom odnosno, samo s profilima koji sadrže ime i prezime sudionika, u suprotnom sudionik gubi pravo na nagradu nakon čega će biti izabran drugi dobitnik.

Sudionik koji je unutar godine dana već sudjelovao u jednom od natječaja, te osvojio nagradu, neće biti uzet u obzir u novom natječaju iako zadovoljava sve uvjete natječaja na kojem sudjeluje (vidi čl. br. 5, točka 4).

 

Članak 5. - Pogrešne i neregularne prijave
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja u sljedećim slučajevima:
- Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
- Ukoliko sudionik, kada je riječ o kvizu znanja, izmijeni sadržaj već postavljenog komentara. (Sudioniku je dozvoljeno prethodno pobrisati postojeći, a zatim postaviti novi komentar.)
- Organizator isključuje favoriziranje na temelju broja „lajkova“ komentara sudionika kao i pozivanje na isti.
- Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

 

Članak 6. - Nagradni fond
Nagradni fond uključuje nagradu navedenu u objavi Nagradnog natječaja službene Facebook stranice Verbum.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.

 

Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Rezultati Nagradnog natječaja i dobitnik će biti objavljeni na Facebook stranici Verbum u naznačeno vrijeme u objavi NN-a u kojoj korisnik sudjeluje.
Organizator zadržava pravo na produljenje roka proglašenja dobitnika.

Najkreativnije odgovore u kreativnim natječajima, kao i točne odgovore na temelju znanja u nagradnim kvizovima odabire stručni žiri Organizatora. Autora tako izabranog odgovora (koji ispunja uvjete prema čl. 4) Organizator nagrađuje poklon paketom.
Ako se dobitnici ne jave Organizatoru 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati.

 

Članak 8. - Mogućnost prekida Nagradnog natječaja
U slučaju više sile Organizator zadržava pravo ne provesti natječaj ili produžiti vrijeme trajanja. Pod višom silom se podrazumijeva nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (primjerice, ali ne isključivo – hakerski napad na Facebook stranici, manipulacije, neovlašteni zahvati, prijevare, tehnički kvarovi, ljudske pogreške i sl.) i koji su izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, pravičnost, sigurnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

 

Članak 9. - Zaštita osobnih podataka sudionika
Zbog transparentnosti Nagradnog natječaja, ime i prezime sudionika koji je postao dobitnik bit će javno objavljeni na Facebook profilu Verbum. Navedeno je legitimni interes tvrtke Verbum.
Kako bi nagrada bila dostavljena dobitnicima, prikupljamo osnovne podatke za dostavu: ime i prezime, adresa, broj telefona. Ove osobne podatke sudionika dijelimo isključivo s dostavnom službom u svrhu dostave nagrade, a oni ih ne smiju koristiti ni u koju drugu svrhu.

Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Organizator zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci.
Budući da se Nagradni natječaji organiziraju putem platforme Facebook, vrijede sva standardna pravila prikupljanja i obrade podataka te platforme, koja možete detaljnije pročitati u Facebookovoj Politici privatnosti: https://www.facebook.com/policy.php

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka.
Sudionik može ostvariti svoja prava putem e-pošte: verbum@verbum.hr.
Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.

 

Članak 10. – Dostupnost natječaja
Facebook nije odgovoran niti ima veze s promocijom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja Nagradnim natječajem koji ni na koji način nije povezan s Facebookom te sudionik NN-a podatke ostavlja Organizatoru, a ne Facebooku.
Organizator nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje Kreativnog natječaja, kao ni dostupnost internet poslužitelja.

 

Članak 11. – Ostale odredbe
Organizator ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju kao i mogućnost zakašnjelog roka isporuke nagrade. Navedena Pravila su konačna i vrijede za sve sudionike. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Organizator.

 

Članak 12. – Suglasnost
Sudionici Nagradnog natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja u NN-u.