Članak 1. - Tvrtka i sjedište organizatora
Organizator nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“, „NN“) je Verbum d.o.o., OIB 49355429927, 21000 Split, Sinjska 2 (u daljnjem tekstu „Organizator“).
Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Organizator će sudionike obavijestiti u komentarima objave na društvenim stranicama naklade Verbum. Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.
 
Članak 2. - Svrha Nagradnog natječaja
Svrha Nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima, nagrađivanje pratitelja službene Facebook stranice i službenog Instagram profila Verbuma te promocija Organizatora.
 
Članak 3. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Nagradni natječaj “Knjiga na dar“ traje od 23. do 26. veljače 2024. do 09:00 sati.
Nagradni natječaj održavat će se na službenoj Facebook stranici Verbum te na službenom Instagram profilu Verbum.
Naziv Nagradnog natječaja, kao i trajanje je navedeno u objavi NN-a na službenoj Facebook stranici Verbum i službenom Instagram profilu Verbum.
Nagradni natječaj vrijedi za područje Republike Hrvatske.
 
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe – korisnici društvenih mreža Facebook i Instagram stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Sudionikom Nagradnog natječaja smatra se svaki korisnik koji u razdoblju trajanja NN-a posjeti Facebook stranicu Verbum ili Instagram profil Verbum i unutar objave NN-a objavi svoj komentar, odnosno odgovor na postavljeno pitanje. Svaki sudionik može objaviti samo po jedan komentar na službenoj Facebook stranici Verbum te na službenom Instagram profilu Verbum.
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na Facebook stranici Verbum ili na Instagram profilu Verbum do 26. veljače 2024. do 09:00 sati ispod objave o nagradnom natječaju ostaviti komentar na sljedeći upit: „između više od 800 Verbumovih knjiga izdvojite svoju omiljenu te ju u komentaru opišite ne koristeći ime naslova i autora“.
Sudionik koji je unutar godine dana već sudjelovao u jednom od natječaja, te osvojio nagradu, neće biti uzet u obzir u novom natječaju iako zadovoljava sve uvjete natječaja na kojem sudjeluje (vidi čl. br. 5, točka 4).
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju:
a) dajete nam pravo na korištenje materijala bez polaganja prava na intelektualno vlasništvo, uz Vaše odricanje potraživanja bilo kakvih moralnih, financijskih ili sličnih prava.
b) obvezujete se da poslani materijali neće biti ugrožavajući, nemoralni, nepristojni ili opasni
c) obvezujete se da neće biti u suprotnosti s postojećim zakonima.
Ako materijal koji ste nam poslali sadrži bilo kakvu osobnu informaciju, prema njoj ćemo se odnositi sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka i našoj izjavi o privatnosti.
Sudjelovanjem u natječaju pristajete da se vaši osobni podaci proslijede trećim osobama ako je to nužno za realizaciju nagrade  i o tome ćete biti informirani.
 
Članak 5. - Pogrešne i neregularne prijave
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja u sljedećim slučajevima:
- Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
- Organizator isključuje favoriziranje na temelju broja „lajkova“ komentara sudionika kao i pozivanje na isti.
- Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
 
Članak 6. - Nagradni fond
Nagradni fond uključuje nagrade navedene u objavama Nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Verbum i službenom Instagram profilu Verbum - ukupno dvije knjige u izdanju naklade Verbum po izboru dobitnika, jednu za dobitnika NN održanog na službenoj Facebook stranici i jednu za dobitnika NN održanog na službenom Instagram profilu Verbuma.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.
 
Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Odabir dobitnika Nagradnog natječaja obavit će se 26. veljače 2024. godine u sjedištu firme Verbum d.o.o. u Splitu od strane žirija. Rezultati Nagradnog natječaja i dobitnik će biti objavljeni na Facebook stranici Verbum i Instagram profilu Verbum 26. veljače 2024. godine u objavi NN-a u kojoj korisnik sudjeluje.
Organizator zadržava pravo na produljenje roka proglašenja dobitnika.
Najkreativnije odgovore u kreativnom natječaju odabire stručni žiri Organizatora.
Autora (sudionika) tako izabranog odgovora (koji ispunja uvjete prema čl. 4) Organizator nagrađuje knjigom u izdanju naklade Verbum po izboru dobitnika natječaja.
Nakon objave rezultata natječaja, dobitnici trebaju dostaviti osnovne osobne podatke putem poruke na Facebook stranici Verbum.hr, odnosno Instagram profilu Verbum: ime i prezime, adresu za dostavu, broj mobitela te naslov knjige u izdanju naklade Verbum koju žele dobiti na poklon.
Dobitnici (sudionici) pristaju da se njihovi podaci koriste u marketinške svrhe.
Osvojene nagrade šalju se Poštom.
Ako se dobitnici ne jave Organizatoru 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gube pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem plasiranom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati.
 
Članak 8. - Mogućnost prekida Nagradnog natječaja
U slučaju više sile Organizator zadržava pravo ne provesti natječaj ili produžiti vrijeme trajanja. Pod višom silom se podrazumijeva nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (primjerice, ali ne isključivo – hakerski napad na Facebook stranici, manipulacije, neovlašteni zahvati, prijevare, tehnički kvarovi, ljudske pogreške i sl.) i koji su izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, pravičnost, sigurnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.
 
Članak 9. - Zaštita osobnih podataka sudionika
Zbog transparentnosti Nagradnog natječaja, ime i prezime sudionika koji su  postali dobitnici bit će javno objavljeni na Facebook profilu Verbum te Instagram profilu Verbum. Navedeno je legitimni interes tvrtke Verbum.
Kako bi nagrada bila dostavljena dobitnicima, prikupljamo osnovne podatke za dostavu: ime i prezime, adresa, broj telefona. Ove osobne podatke sudionika dijelimo isključivo s dostavnom službom u svrhu dostave nagrade, a oni ih ne smiju koristiti ni u koju drugu svrhu.
Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Organizator zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci.
Budući da se Nagradni natječaji organiziraju putem platforme Meta, vrijede sva standardna pravila prikupljanja i obrade podataka te platforme, koja možete detaljnije pročitati u Pravilima o privatnosti tvrtke Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prigovor te pravo na prenosivost podataka.
Sudionik može ostvariti svoja prava putem e-pošte: verbum@verbum.hr.
Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.
 
Članak 10. – Dostupnost natječaja
Facebook te Instagram nisu odgovorni niti imaju veze s promocijom te ih se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju ili upravljaju Nagradnim natječajem koji ni na koji način nije povezan s Facebookom i Instagramom te sudionik NN-a podatke ostavlja Organizatoru, a ne Facebooku i Instagramu.

 
Članak 11. – Ostale odredbe
Organizator ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju kao i mogućnost zakašnjelog roka isporuke nagrade. Navedena Pravila su konačna i vrijede za sve sudionike. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Organizator.
 
Članak 12. – Suglasnost
Sudionici Nagradnog natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja u NN-u.

Članak 13. Rješavanje spora
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je u Sud u Splitu.


U Splitu, 23.2.2024.