Predstavljena knjiga "Bog je uvijek nov"

Nakladnička kuća Verbum u četvrtak 16. svibnja na konferenciji za medije predstavila je knjigu Bog je uvijek nov. Na konferenciji su sudjelovali mr.sc. Petar Balta, glavni urednik nakladničke kuće Verbum i Mislav Vušković, koordinator projekata nakladničke kuće Verbum.

Benedikt XVI., osim što je bio jedan od najvećih suvremenih teologa, umio je vješto i argumentirano govoriti o širokoj lepezi ne samo teoloških nego i životnih tema, bliskih svakom čovjeku i smještajući ih u odnos sa znanstvenim spoznajama i aktualnim trenutkom. Sve se to očituje i u knjizi Bog je uvijek nov, koju je nedavno objavila nakladnička kuća Verbum, a koja sadrži poticajna duhovna promišljanja Benedikta XVI. sabrana i probrana iz njegovih brojnih homilija, nagovora i razmatranja.

Knjiga Bog je uvijek nov tako je svojevrsna antologija tekstova pape Benedikta XVI. o ključnim temama kršćanske vjere i života. Biti će zanimljiva najširem krugu čitatelja je su u njoj  probrani najljepši odlomci iz djela i govora blagopokojnog pape Benedikta XVI., objedinjeni u skladan mozaik tema koje sačinjavaju život svakog čovjeka – promišljanja o obitelji, o ljubavi, o istini, o slobodi i radosti, nadi, molitvi…

I u ovoj svojevrsnoj sintezi svoje misli Ratzinger se pokazuje kao učitelj istinske vjere i duhovnosti, koji se obraća Božjem narodu njemu razumljivim jezikom, a njegove poticajne misli su poput iskri koje zahvaćaju srce i um čitatelja, otvarajući ga za Boga koji je uvijek nov.

Kao što papa Franjo u predgovoru piše: „Zbirka duhovnih misli koja se nalazi na ovim stranicama odraz je kreativne sposobnosti Benedikta XVI., njegova umijeća da promišljanje o različitim aspektima kršćanstva spoji s plodnošću slika, govora i perspektive koji čitatelju postaju trajni poticaj za njegovanje dragocjena dara: puštanja Boga u vlastiti život.

Cilj je ovog Ratzingerovog djela prikazati život i misao jednog neumornog svjedoka evanđelja koji je, teologizirajući na koljenima, svijetu ostavio svoje svjedočanstvo potpune predanosti Isusu Kristu i Crkvi.

Ovo nezaobilazno djelo koje sažima misli i duhovna promišljanja pape Benedikta XVI., knjigu Bog je uvijek nov u prijevodu Darka Grdena možete naći u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr
Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.