Priprava za sakramente prve ispovijedi i pričesti uz nove priručnike!

Priprava za sakramente prve ispovijedi i pričesti bit će olakšana uz nove priručnike na hrvatskom jeziku pod nazivom Isus - naš život koji su dostupni u knjižarama Verbum!

Priručnik za prvopričesnike Isus – naš život, zajedno s pripadajućom Vježbenicom i Priručnikom za voditelje odlično je sredstvo za pripravu prvopričesnika za sakrament euharistije i sakrament pomirenja. Plod je suvremenog, autentičnog pristupa katoličkoj katehezi, utemeljenog na Svetom pismu, Katekizmu Katoličke Crkve i katehetskim dokumentima Svete Stolice. Priručnici su namijenjeni prvopričesnicima te njihovim voditeljima, župnicima, kapelanima, đ­akonima, katehetama, animatorima, roditeljima te svima koji sudjeluju u pripravljanju za sakrament euharistije i sakrament pomirenja. Uz opširne i detaljne pripreme sadrže bogati dodatak kreativnih ideja, skica, igara, kvizova i križaljki didaktički ukomponiranih u strukturu vjerskih susreta. Prepoznati su od strane mnogih kateheta tako da su objavljeni u milijunima primjeraka, postavivši u mnogim sredinama omiljeno i provjereno sredstvo za kvalitetnu pripravu za sakrament prve svete pričesti – u župama, školama i obiteljima. Osim izvornoga izdanja na engleskom, ovaj priručnik objavljen je i u drugim zemljama, a prigodom objavljivanja u Njemačkoj papa Benedikt XVI., tadašnji kardinal Joseph Ratzinger, istaknuo je da se radi o najboljim katehetskim priručnicima.

Komplet za pripravu za sakramente prve ispovijedi i pričesti pod nazivom Isus naš život sadrži tri knjige: Priručnik za voditelje, Priručnik za prvopričesnike i Vježbenicu za prvopričesnike.

Priručnik za voditelje Isus naš život – Ovaj najtemeljitiji i sadržajno najbogatiji Priručnik za voditelje za pripravu prvopričesnika na hrvatskom jeziku je srce cijele priprave. Svaka tematska jedinica obrađ­ena je po ciljevima, materijalima, tijeku, naglascima i završetku susreta s Vašim prvopričesnicima, a ujedno i obogaćena nastavnim planovima, sažetcima i stranicama iz Priručnika za prvopričesnike i Vježbenice te s prostorom za Vaše bilješke. U Priručniku za voditelje i to u sklopu same pripreme sata s različitom bojom istaknutim odlomcima na koje treba učenicima svratiti pozornost sadržan je cjeloviti Priručnik za prvopričesnike i Vježbenica tako da Voditelj može koristiti isključivo svoj Priručnik jer sve ima u njemu:

 • obuhvaća temeljito i cjelovito razrađ­ene pripreme za 136 tema, odnosno 170 katehetskih susreta za prvopričesnike
 • svaka je tema obrađ­ena na dvolisnici zbog lakšeg snalaženja
 • sadrži cjelovit Priručnik za prvopričesnike te Vježbenicu didaktički ukomponirane u pripremu za pojedine susrete
 • potpuno novi kreativni zadatci i odjeljci za voditelje o svecima, nauku i životu Crkve
 • tri dodatka s brojnim kreativnim idejama, skicama, igrama, kvizovima, križaljkama te sadržajima za voditelje.

Priručnik za prvopričesnike Isus naš život vjerno i inovativno izlaže temeljne istine katoličke vjere. Zahvaljujući pristupačnom i jednostavnom jeziku djeca će naučiti i usvojiti sve što im je potrebno da se na najbolji način priprave za prvu svetu ispovijed i pričest. Izvrsno organizirano i prilagođeno štivo didaktički je posve prilagođ­eno dječjoj dobi te im pruža izazovne podatke kao dodatni poticaj. U ovomu oslikanomu i ilustriranom priručniku nalaze se brojni svetopisamski citati, navodi i pitanja za ponavljanje koja se referiraju na Katekizam Katoličke Crkve, važni pojmovi istaknuti na kraju svake obra­đene teme i brojne molitve, a na kraju priručnika nalaze se pojmovnik i odjeljak s najvažnijim molitvama. Različitim bojama označeni i uokvireni tekstovi, istaknuti ključni pojmovi i podatci posve su u službi lakšega i ugodnijega usvajanja gradiva. Sva ova obilježja čine priručnik najboljim pomagalom za pripravu  prvopričesnika, a u njemu su sadržani:

 • brojni svetopisamski citati i poveznice s Katekizmom Katoličke Crkve
 • istaknuti najvažniji pojmovi i pojmovnik na kraju priručnika
 • odjeljak s osnovnim tradicionalnim molitvama.

Vježbenica Isus naš život  - Brojne nove križaljke, pitanja za ponavljanje, zadatci
popunjavanja teksta, premetaljke, izrada i bojanje crteža, povezivanje
pojmova i tvrdnji i brojni drugi zabavni i izazovni zadatci koji prate i nadopunjuju
poglavlja iz Priručnika za prvopričesnike učinit će ovu Vježbenicu izvrsnim pomagalom koje će, uz Priručnik, Vaše učenike najbolje pripraviti za primanje prve svete pričesti, a ujedno će im pomoći i da naučene vjerske sadržaje na najbolji način usvoje za čitav život. Svaka je stranica Vježbenice perforirana i organizirana za kreativno ponavljanje pojedinih tema pa ih učenici mogu lako otkinuti i predati na pregled jer sadrže i prostor za ime i prezime prvopričesnika te naslov i broj poglavlja tj. teme na koju se odnosi. Kreativno bogatstvo i raznovrsnost zadataka biti će pravo osvježenje i poticaj učenicima da ponavljaju i utvr­đuju vjerske istine i tradicionalne molitve na zanimljiv i učinkoviti način. Vježbenica obuhvaća:

 • brojne igre, zadatke za samostalno kreativno izražavanje, premetaljke, zadatke zaokruživanja i povezivanja pojmova
 • nove i izazovne križaljke
 • perforirane stranice koje olakšavaju provjeru zadataka.

O doprinosu ovih vrijednih i zanimljivih izdanja u izvođenju nastave i pripremi prvopričesnika za sakramente prve ispovijedi i pričesti svjedoče i riječi s. Barbara Bagudić, OP, koja se s njima već susrela u praksi: "Dok sam bila na službi u hrvatskoj katoličkoj misiji u inozemstvu koristila sam priručnike Isus – naš život za pripremu djece za prvu svetu pričest. Iznimno mi je drago što ćemo od sada i na hrvatskomu jeziku imati ova odlično napisana, djeci pristupačna i ujedno izazovna katehetska pomagala. Koristeći ih, uvjerila sam se u njihovu inovativnost, kao i solidno i temeljito izlaganje istina katoličke vjere. Ova će katehetska pomagala biti od iznimne važnosti svima koji pripravljaju djecu za primanje prve svete pričesti."

Više informacija o priručnicima potražite ovdje:

Isus naš život - Priručnik za voditelje

Isus naš život - Vježbenica za prvopričesnike

Isus naš život - Priručnik za prvopričesnike