Vrsno djelo ruskog velikana duha Vladimira Solovjeva "Duhovne osnove života"

Na konferenciji za medije u četvrtak 22. prosinca u prostorijama nakladne kuće Verbum u Splitu predstavljena je knjiga "Duhovne osnove života" Vladimira Solovjeva, a knjigu su predstavili mr. sc. Petar Balta i dr. sc. Miro Radalj, glavni urednik i direktor nakladne kuće Verbum.       

Nakladna kuća Verbum objavila je knjigu "Duhovne osnove života" ruskog velikana duha Vladimira Solovjeva, jednog od najpoznatijih modernih mislilaca, u kojoj on pokušava odgovoriti na neka temeljna i istovremeno vrlo aktualna ljudska pitanja duhovne naravi. Uslijed užurbanosti ritma suvremenog života koji ne ostavlja dovoljno vremena za duhovno, suvremeni čovjek osjeća se frustrirano te teži duhovnom iskustvu, a u tu svrhu nude se i različiti putovi duhovne preobrazbe koji uče kako vlastitim snagama doći do nutarnjeg ispunjenja. Polazište knjige "Duhovne osnove života" je sasvim drugačije i bitno različito. Solovjev tvrdi da istinsku duhovnost ne možemo postići vlastitim snagama i da je svaka promjena tako postignuta uvijek površna i privremena. Za pravu preobrazbu nisu dovoljne naše vlastite snage, nego nam je za to potrebno izvanjsko uporište, neophodno je da se u nama uz našu nesavršenu narav otkrije nešto drugo – stvarno i snažno načelo nekog drugog života povrh ovog našeg ograničenog. Upravo taj novi, bolji život, njegova narav i izvorište tema je ove izvrsne knjige. Čitatelja autor vodi do spoznaje da duhovni život čovjek ne može stvoriti sam ni iz čega, jer on je izvan nas, mi ga trebamo primiti. I kao što ni naravni život nije stvorio sam čovjek, nego mu je dan, tako mu se i novi život od Boga daruje i stoga se naziva milošću.

"Duhovne osnove života" uče što je taj novi život, kako ga primiti i  kako živjeti na toj osnovi milosti, Božjega dara, blaga koje nije obični umišljaj, nego nam je stvarno darovano. Početak takvog pravog života utemeljena na milosti nije nam tako dalek ni težak, a njegova je osnova u prihvaćanju bogočovještva Isusa Krista po kojemu nam je milost novog života i darovana. Solovjev također na temelju evanđeoskih tekstova i bogate monaške tradicije razlaže tri temeljna stava kojima se iskazuje kršćansko predanje, a to su molitva kao osnova dobrovoljnog predanja Bogu i suglasja s njim, milostinja, to jest milosrdna ljubav kao osnova zajedništva među ljudima te post kao osnova oslobađanja od tjelesnih požuda kroz uzdržljivost i askezu kojima zadobivamo vlast nad naravi i nagonskim.

Budući da autentično osobno kršćansko usavršavanje ne može biti odijeljeno od zajedništva i poboljšanja društvenih odnosa, drugi dio knjige progovara o Crkvi te o tome kako bi život milosti trebao utjecati na društvo i državu. Tako ovaj kršćanski klasik i jedno od temeljnih duhovnih dijela modernog doba upućuje na jedinstvo života i cjelovitu preobrazbu koja jedina može dati čovjeku mir i istinsku sreću.

Knjiga "Duhovne osnove života" dostupna je u svim knjižarama Verbum kao i preko web knjižare Verbum.hr, a moguće je više o njoj saznati na linku ovdje.