Cijena:

52,98 EUR

Nakladnik: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

ISBN: 978-953-55540-3-5

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 670

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2013

Autori: Skupina autora

Šifra: 9DPHK0004

Visina: 285 mm

Širina: 220 mm

Povijest hrvatskoga jezika - 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće

"Treća knjiga: 17. i 18. stoljeće" obuhvaća 672 stranice i sadržava 12 znanstvenih autorskih poglavlja, Antologiju djela iz 17. i 18. stoljeća, Summary, Kazalo osobnih imena i Životopise autora. Knjiga započinje poglavljem Radoslava Katičića naslovljenim Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću obuhvaćen jednim pogledom u kojemu autor iscrpno prikazuje barok i prosvjetiteljstvo, a zatim povijesne, političke i kulturne prilike u kojima se odvijao razvoj hrvatskoga jezika. Josip Lisac prikazuje promjene u svim trima narječjima naglasivši da je spomenuto razdoblje obilježio odlazak Hrvata u znatnu broju u dijasporu. Sanja Vulić donosi u poglavlju Štokavski hrvatski književni jezik u 17. stoljeću detaljnu analizu spomenuta jezika na temelju fonološke, morfološke, rječotvorne, sintaktičke, leksičke i semantičke raščlambe. Loretana Farkaš Brekalo obrađuje štokavski hrvatski književni jezik u 18. stoljeću. Barbara Štebih Golub opisuje kajkavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću. Ivica Vigato prikazuje čakavski hrvatski književni jezik u 17. i 18. stoljeću. Josip Bratulić u poglavlju Jezik hrvatskih poslovnih tekstova u 17. stoljeću donosi svjedočanstva o postojanju hrvatskih pravnih i poslovnih isprava u kojima nailazimo na obilje građe o životu tadašnjih pojedinca, obitelji ili čitave zajednice. Mateo Žagar u poglavlju Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. stoljeću kroz sve tri sastavnice (latiničku, glagoljičku i ćiriličku) dokazao je raznolikost uporabe pisama na hrvatskim prostorima. Sanda Ham autorica je poglavlja Hrvatske gramatike u 17. i 18. stoljeću. U poglavlju Hrvatski leksik i leksikografija u 17. i 18. stoljeću Marko Samardžija donosi detaljan prikaz najvećih hrvatskih leksikografskih. Anđela Frančić autorica je pretposljednjega poglavlja Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću. U posljednjemu poglavlju Hrvatski jezik i ostali europski jezici u 17. i 18. stoljeću Ranko Matasović daje osvrt na „velike” i „male” jezike toga vremena. Na kraju knjige donosi se Antologija djela iz 17. i 18. stoljeća autora Sanje Holjevac, Josipa Lisca i Diane Stolac.

Preporuka

Iz sličnog područja
Od istog autora
Od istog nakladnika

Top ljestvica