Cijena:

58,40 EUR

Nakladnik: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA

ISBN: 978-953-55540-7-3

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 646

Jezik: Hrvatski

Autori: Skupina autora

Šifra: 9DPHK0007

Visina: 285 mm

Širina: 220 mm

Povijest hrvatskoga jezika - 6. knjiga: 20. stoljeće (drugi dio)

"Šesta knjiga: 20. stoljeće – drugi dio" izdana je u Zagrebu 2019., obaseže 646 stranica. Urednici su Ivo Pranjković i Marko Samardžija, a glavni urednik Ante Bičanić. Sadržava 12 znanstvenih autorskih poglavlja, Antologiju djela iz 20. stoljeća, Summary, Kazalo osobnih imena i Životopise autora. U 20. stoljeću objavljeno je osam jednojezičnih rječnika hrvatskoga jezika i tu temu obradio je Marko Samardžija u prvom poglavlju knjige, a o dvojezičnim i višejezičnim rječnicima različitih namjena piše u drugome poglavlju Bernardina Petrović. Lana Hudeček, Kristian Lewis i Milica Mihaljević u trećem poglavlju knjige obradili su terminološke rječnike različitih struka, leksikone i enciklopedije, a u četvrtom poglavlju Jadranka Nemeth-Jajić donosi pregled udžbenika hrvatskoga jezika, osnovnoškolskih i srednjoškolskih, radi dobivanja uvida u to kako se hrvatski jezik učio i poučavao u 20. stoljeću. O hrvatskim imenima i onomastičkim istraživanjima u 20. st. piše Anđela Frančić u petom poglavlju knjige, a standardološka istraživanja hrvatskoga jezika prikazao je Krešimir Mićanović u šestom poglavlju. Josip Lisac prikazuje dijalektološka istraživanja i leksikografske opise hrvatskih govora, dijalekata i narječja u sedmom poglavlju, a Ljubica Josić piše o stilističkim istraživanjima hrvatskoga jezika u osmom poglavlju. Deveto poglavlje napisala je Katica Krešić, a sadržava pregled povijesti hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini u 20. st. kada su se smjenjivale različite državne vlasti koje su u okvirima svoje opće politike oblikovale i jezičnu politiku, koja je snažno utjecala na jezičnu praksu Hrvata i ostalih naroda u BiH. Hrvati koji žive izvan Hrvatske i BiH mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine: 1. autohtone hrvatske manjinske zajednice, odnosno dijalektno kompaktne zajednice, 2. hrvatsko iseljeništvo koje je heterogeno. O Hrvatima izvan Hrvatske u staroj i novoj dijaspori piše Sanja Vulić u desetom poglavlju. Utjecaji stranih jezika na hrvatski jezik u 20. stoljeću očitovali su se na svim jezičnim razinama, a posebice na leksičkoj. O utjecaju europskih jezika na hrvatski jezik u 20. stoljeću piše akademik Ranko Matasović. U Antologiju djela iz 20. stoljeća izabrani su raznoliki tekstovi koji će najbolje pokazati razvoj hrvatskoga standardnog jezika od početka do kraja 20. stoljeća. Knjiga završava tekstom o hrvatskom jeziku u 21. stoljeću koji je napisao akademik Radoslav Katičić i taj je tekst svojevrsni pogovor čitavom znanstveno-izdavačkom projektu.

Preporuka

Iz sličnog područja
Od istog autora
Od istog nakladnika

Top ljestvica