Cijena:

31,85 EUR

Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada

ISBN: 978-953-169-427-8

Uvez: Meki

Broj Stranica: 390

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2021

Priređivači: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Sanda Lucija Udier

Šifra: 9HSN00174

Visina: 240 mm

Širina: 170 mm

Razgovarajte s nama! - Udžbenik

Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika

“Razgovarajte s nama!” Udžbenik hrvatskoga jezika za razine A1 – A2 namijenjen je ovladavanju pripremnom i temeljnom razinom jezične kompetencije hrvatskoga jezika. Rezultat je dugogodišnjega iskustva autorskog tima koji je svoju profesionalnu kompetenciju stekao u radu s polaznicima kojima je hrvatski ini jezik i koji je već objavio udžbenike namijenjene učenju hrvatskoga kao inoga jezika na različitim razinama.

Građa u udžbeniku raspoređena je pravocrtno i logično, a primjeri su prikupljeni iz suvremenih govorenih i pisanih izvora te su odraz žive komunikacijske prakse. U cjelinama je predstavljena i svakodnevna kultura, tj. običaji i navike stanovnika Hrvatske (što jedu i piju, kako provode vikend i slično). U udžbeniku se obrađuju aktualne teme iz različitih područja ljudske djelatnosti. Strukturno je udžbenik podijeljen u 15 cjelina. Svaka cjelina uključuje komunikaciju i vokabular, kulturološke specifičnosti, gramatiku i pravopis, odnosno slušanje, razumijevanje, čitanje, razgovor, komunikacijske situacije, gramatička i pravopisan pravila te vježbe. Cjelina započinje tekstom i razumijevanjem slušanoga, slijede gramatička pravila koja se odnose na slušani tekst, potom tekst namijenjen čitanju i razumijevanju pročitanoga i vježbe.

Svaka cjelina sadrži i gramatički dio s primjerima te istaknutim izuzecima od pravila. Gramatička pravila tablično su prikazana, a zatim opširnije objašnjena na trima jezicima: hrvatskom, engleskom i španjolskom. Objašnjenja na hrvatskom jeziku pisana su s namjerom da pomognu nastavnicima hrvatskoga kao inoga jezika, dok su objašnjenja na engleskom i španjolskom jeziku namijenjena učenicima koji se žele podrobnije upoznati s gramatičkim pravilima hrvatskoga jezika. Cjeline također sadrže leksičke, gramatičke i komunikacijske vježbe, a završavaju predstavljanjem zemljopisnih, povijesnih i kulturnih zanimljivosti Hrvatske.

Udžbenik je obogaćen fotografijama i ilustracijama kojima se nastojalo ne samo upotpuniti grafički izgled knjige već i prikazati hrvatsko zemljopisno i kulturno blago te svakodnevni život.

Udžbeniku je pridodan rječnik koji sadrži riječi iz udžbeničkih cjelina. Uz te su riječi navedene osnovne gramatičke i druge informacije, a obilježeno je i mjesto naglaska. Rječnik sadrži prijevodne ekvivalente na engleskom i španjolskom jeziku.

Preporuka

Iz sličnog područja
Od istog nakladnika

Top ljestvica