Cijena:

17,25 EUR

Nakladnik: Hrvatska sveučilišna naklada

ISBN: 978-953-169-493-3

Uvez: Meki

Broj Stranica: 335

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2022

Priređivači: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Sanda Lucija Udier

Šifra: 9HSN00175

Visina: 240 mm

Širina: 170 mm

Razgovarajte s nama! - Vježbenica

Vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika

Razgovarajte s nama! Vježbenica hrvatskoga jezika za razine A1 – A2 dio je udžbeničkoga kompleta, uz udžbenik Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga jezika za razine A1 – A2, namijenjena je ovladavanju pripremnom i temeljnom razinom jezične kompetencije hrvatskoga jezika. Udžbenik i vježbenica rezultat su dvadesetogodišnjega iskustva njegovih autorica u poučavanju hrvatskoga jezika kao inoga te kontinuiranoga rada na udžbenicima. Udžbenički je komplet namijenjen studentima kroatistike i slavistike, hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima te svim ostalim polaznicima tečajeva hrvatskoga jezika s većim brojem sati, a primjenjiv je i u individualnoj nastavi. Predviđen je za rad s nastavnikom.

Vježbenica se sastoji od nekoliko dijelova. Njezin prvi dio čine gramatičke, leksičke i pravopisne vježbe te vježbe pisanja razdijeljene u 15 cjelina. Te vježbe prate gradivo udžbenika i pomažu učenicima hrvatskoga kao inoga jezika da ovladaju gramatičkim strukturama i leksikom za stjecanje jezične kompetencije na razinama A1 i A2. Na kraju svake cjeline izdvojen je najvažniji vokabular kojim treba ovladati u određenoj cjelini. Nakon svake treće cjeline slijedi ponavljanje gradiva kojim se ovladavalo i koje se uvježbavalo u prethodnim trima cjelinama. Na kraju toga dijela vježbenice nalaze se rješenja vježbi za samoprovjeru.

Drugi je dio ove knjige Zvučna vježbenica koja sadrži vježbe za hrvatske glasove (posebice one koji su neizvornim govornicima obično izgovorno zahtjevniji) te vježbe za razumijevanje slušanih tekstova uz svaku udžbeničku cjelinu (tekstovi su zabilježeni u zvučnom zapisu), kao i njihova rješenja. Zvučna vježbenica sastoji se od vježba slušanja, vježba izgovaranja glasova, riječi i rečenica te vježba razumijevanja i pisanja. Zvučna je vježbenica namijenjena samostalnom učenju. Te će vježbe pomoći onima koji uče ovladavanje fonetsko-fonološkog sustava hrvatskog jezika, u razumijevanju slušanja i u pisanju. Treći je dio ove knjige Gramatički pregled u kojem su tablično prikazana gramatička pravila kojima se ovladava na razinama A1 i A2 i koja se pojavljuju u udžbeniku.

Posljednji je dio knjige Glagolski dodatak koji sadrži popis glagola iz udžbeničkih cjelina s rekcijama.

Preporuka

Iz sličnog područja
Od istog nakladnika

Top ljestvica