Cijena:

25,00 kn

Nakladnik: Sion

Uvez: Tvrdi

Broj Stranica: 82

Jezik: Hrvatski

Godina izdanja: 2003

Dimenzije: 150 x 105

Priređivači: Kapucini u Splitu

Šifra: 1583

Vjenčić Gospe Lurdske

Godine 1858., dne 11. veljače, četiri godine iza proglašenja člankom vjere Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije, djevojčica od 14 godina, imenom Barnardica Subiru, koja nije znala ni čitati ni pisati i koja još ne bijaše primila prve svete Pričesti, otiđe da sakuplja suho granje uzduž rječice Gave kod Masabjelske hridi, nešto dalje od gradića Lurda u Francuskoj.
Kad je došla k spomenutoj hridi, začu silnu huku. Prestrašena, baci svoj pogled prema pećini koja se nalazila u hridini. Onaj dan bijaše vedar i studen, ali inače posvema tih; nijedno se stabalce nije na podnožju njihalo, ni na brdašcima, ni u dolinama, osim divlje ruže, koja se nalazila na pećini.
"U isto vrijeme - pripovijeda nevino djevojče -izađe iz unutrašnjosti pećine zlatan oblačić, a malo iza toga neka "gospođa", mlada i lijepa, da je ljepše nikad nisam vidjela, stavi svoje ružama okićene noge na divlju ružu. Ona mi se nasmiješi i dade mi znak da joj se približim, tako milo, kao da mi je majka. Tada se više nisam bojala, ali nisam ni znala gdje se nalazim"...
 

Preporuka

Iz sličnog područja
Od istog nakladnika