Karl Barth

Karl Barth, rođen u Švicarskoj 1886., bio je svećenik Reformirane crkve. Nakon objavljivanja svog komentara Poslanice Rimljanima postaje poznat u međunarodnoj teološkoj javnosti. Zahvaljujući izuzetno dobroj recepciji ovog njegovog djela ponuđeno mu je zvanje honorarnog profesora teologije na katedri reformirane teologije Georg-August Univerziteta u Göttingenu (Njemačka). Svojim originalnim teološkim radom, a posebice svojom voluminoznom Crkvenom dogmatikom, još se za života profilirao kao jedan od najvećih teologa dvadesetog stoljeća.

Karl Barth

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru