Bonhoeffer,Dietrich

Dietrich Bonhoeffer (1906.-1945.) jedan je od najznačajnijih teologa prve polovice dvadesetog stoljeća čiji je utjecaj posebno jačao nakon njegove smrti.
Od 1933. aktivno se uključuje u borbu protiv nacionalsocijalizma te je jedan od najznačajnijih predstavnika Ispovijedajuće crkve koja se žestoko protivila sprezi Evangeličke crkve u Njemačkoj s nacistima. Sudjelovao je u nastanku jednog od najznačajnijih crkvenih dokumenata 20. stoljeća, Barmenskoj deklaraciji.
Od 1939.-1941. nalazi se na studijskom putovanju u SAD no vraća se i pridružuje se grupi koja planira atentat na Hitlera. 1945. ubijen u logoru Flossenburgu od strane nacista.

Dietrich Bonhoeffer

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici