Frale,Barbara

Barbara Frale (1970.) talijanska je povjesničarka koja već više od 15 godina radi u Tajnom vatikanskom arhivu (Archivum Secretum Vaticanum), a specijalist je za templarsku povijest, križarske ratove te povijest papa. Svjetski glas stekla je 2001. godine, kada je u fundusu Tajnog vatikanskog arhiva otkrila "Pergament iz Chinona" - zapisnik sa suđenja vođama templara. Svoja je otkrića 2004. g. pretočila u knjigu Templari (I Templari) koju objavljujemo na hrvatskom jeziku. Doktorirala je na Sveučilištu u Veneciji.
 

Barbara Frale

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru