SEMREN, fra Marko, (Bila kraj Livna, 9. 4. 1954). Roditelji: Jozo i Mara, r. Barać. Osnovnu školu završio u Biloj (1961.-1964.), Guberu (1965.-1966.), Livnu (1966.-1969.), srednju školu Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1973.), novicijat na Humcu /Ljubuški (1973.-1974.), filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Neđari-ćima, Sarajevo (1975.-1981.), bio je predsjednik Studentskog zbora Jukić i član uredništva časopisa Jukić. Nakon završenog poslijediplomskog studija iz područja teologije (specijalizacija duhovna teologija), magistrirao u Rimu, na Antonianumu, 19. 4. 1985., potom doktorirao iz područja teologije (specijalizacija duhovna teologija) u Rimu, na Antonianumu, 5. 11. 1986., temom II francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino al 1517). Vojni rok služio u JNA, od 1974. do 1975., u Danilovgradu (Crna Gora). Zaposlenje: Od 1981. do 1982. kapelan u Docu kraj Travnika. Kao profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu djeluje od 1985. do danas. Na teologiji je bio II. meštar bogoslova (1985.-1988.), potom I. meštar novaka u novicijatu na Bistriku /Sarajevo (1988.-1992.) i Monopoliu (1992.-1994.), nakon toga II. meštar novaka u novicijatu Monopoliu (1994.-1995.) i Bel-monteu (1995.-1997.) i u Livnu gdje je uz to bio i ekonom u samostanu Gorica (2003.-2006.), te I. meštar bogoslova na Teologiji u Neđarićima (1997.-2000.). Potom je vikar na Teologiji (2001.), a nakon toga župnik u Livnu i dekan (2001.-2003.). Od 2006.-2009. je duhovnik bogoslova na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Od 2009. je gvardijan franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla na Gorici kod Livna. Osim toga obnašao je i dužnost provincijskoga definitora (1997.-2000.), bio član različitih međuprovincijskih franjevačkih odgojnih komisija i redovničkih odgojnih komisija na razini Jugoslavije, bio tajnik za odgoj i obrazovanje pri Južnoslavenskoj konferenciji provincijala na razini Reda (1996.-2001.), sudjelovao je u izradbi dokumenata Reda: Uredba franjevačke formacije (Rim, 1991.) i Ratio studio-rum OFM (Rim, 2001.), sudjelovao na međunarodnim okruglim stolovima u Italiji (Asiz, Aquila) te različitim prigodama svjedočio o istini o ratu u Hrvatskoj i BiH (Monopoli, Foggia, Benvento, Castellana Grotte, itd. 1992.-1997.), tajnik generalnog vizitatora 1988., generalni vizitator za Provinciju sv. Ćirila i Metoda - Zagreb (2001./2002.), član Odbora za dolazak sv. Oca u Banju Luku (2002.) te član Odbora za organizaciju Srednjoeuropskoga katoličkog dana na Kupresu 2003. i 2005. godine, član je Vijeća za ustanove posvećenog života i družbi apostolskog života BK BiH (2004.-2009.), voditelj duhovnih vježbi, seminara i obnova. Sv. Otac Benedikt XVI. imenovao ga je 15. Srpnja 2010. Pomoćnim biskupom banjalučkim, dodjeljujući mu naslovnu biskupiju Abaradira u današnjem Tunisu, posvećen za biskupa 18. rujna 2010. u banjalučkoj katedrali kao prvi bi

Marko Semren

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru