Pravila privatnosti

 1. Općenito

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi VERBUM d.o.o.., Split, Sinjska 2, OIB: 49355429927. VERBUM u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, ili drugi partner, korisnik naših usluga ili ste se samo prijavili na naš newsletter. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke. 

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuju se od dana 25. svibnja 2018. godine.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu verbum@verbum.hr.

 

 1. Ako ste se prijavili na naš newsletter:

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno sljedeće podatke:

2.1.1.1. Vaše nužne podatke: e-adresa

2.1.1.2. Vaše dodatne podatke: ime, poštanski broj, grad te broj telefona.

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

2.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.2.1.1. Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a;

2.2.1.2. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 

 1. Ako ste član našeg kluba čitatelja KLUB VERBUM:

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1. Tvrtka Verbum okuplja najvjernije kupce i čitatelje u klub čitatelja pod imenom KLUB VERBUM. Osobe se učlanjuju u Klub Verbum svojom voljom, te na taj način ostvaruju pravo na dodatne popuste, sudjeluju u nagradnim igrama koje organizira tvrtka Verbum te dobivaju besplatne kataloge Verbumovih proizvoda. Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili Vašom prijavom putem obrasca na Verbumovoj web stranici, ili pisanim putem prijavnicom u Verbumovoj knjižari: ime i prezime, poštanski broj, mjesto stanovanja, broj telefona, e-adresa.

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Vaše ime i prezime, poštanski broj, mjesto stanovanja, broj telefona i e-adresu prikupljamo tako da možemo obraditi vašu narudžbu i finalizirati kupnju. Pravna osnova za obradu vašeg imena, adrese isporuke i broja telefona za te svrhe jest ispunjenje ugovora.;

3.2.1.2. Vaše osobne podatke obrađujemo i radi slanja kataloga i ostalih marketinških informacija. Pravna osnova za obradu tih informacija za tu svrhu jest legitimni interes tvrtke Verbum kojim izravno dopire do uzorka populacije najzainteresiranijeg za proizvode tvrtke Verbum, bez ometanja ostalih koji to ne žele.

3.2.1.3. VERBUM može pratititi Vašu potrošnju u našim VERBUM knjižarama ili na webknjižari VERBUM, kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i sukladno tome prilagodili naše poslovanje. Osnova za ovu obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 

 

 1. Ako kupujete u webknjižari VERBUM

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Ako želite obaviti kupnju na webknjižari VERBUM potrebno je jednokratno upisati Vaše osobne podatke ili izraditi korisnički račun kako bi olakšali buduće kupnje. U oba slučaja potrebni su sljedeći podaci: ime i prezime, poštanski broj, mjesto stanovanja, broj telefona, e-adresa.

4.1.1. Ako ste izradili korisnički račun na stranicama webknjižare VERBUM tada mu pristupate uz pomoć Vaše e-mail adrese i lozinke. Lozinka je kriptirana i samo Vi joj imate pristup, VERBUM ne zna Vašu lozinku

4.1.2. Plaćanje bankovnim karticama odvija se na sučelju WSPAY payment gateway-a, VERBUM nema uvid u podatke o karticama kupaca, stoga podaci o karticama nisu predmet obrade.

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Vaše ime i prezime, poštanski broj, mjesto stanovanja, broj telefona i e-adresu prikupljamo tako da možemo obraditi vašu narudžbu i finalizirati kupnju. Pravna osnova za obradu vašeg imena, adrese isporuke i broja telefona za te svrhe jest ispunjenje ugovora.;

4.2.1.2. VERBUM može pratititi Vašu potrošnju u našim VERBUM knjižarama ili na webknjižari VERBUM, kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i sukladno tome prilagodili naše poslovanje. Osnova za ovu obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 

 

 1. Ako ste naši sadašnji ili potencijalni poslovni partneri:

5.1.  Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta)

ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

5.1.1.2. Vaše kontakt podatke

ime i prezime osobe za kontakt

kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);

telefon, E-adresa.

5.2.       U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1.   Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

5.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

5.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

 

 1. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

6.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

6.2.  Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

6.2.1. Treći pružatelji usluga koji u ime i za račun VERBUMA pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, posredovanje u kartičnom plaćanju, oglašavanje, savjetovanje itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

6.2.2. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

6.2.3. Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

6.2.4. Vaše mail adrese nalaze se na mrežnom servisu SENDINBLUE pomoću kojega Vam šaljemo newslettere, za sigurnost Vaših mail adresa jamči SENDINBLUE, a ukoliko ne želite više primati newslettere odjavite se i Vaša mail adresa će biti izbrisana sa popisa. 

6.2.5. Uz pomoć davatelja usluga analize trećih strana (npr Google Analytics) prikupljamo određene informacije kad posjetite naše web-mjesto kako bismo analizirali kako Vi i drugi posjetitelji navigirate Verbum web-mjestima te prikupili skupnu statistiku o korištenju web-mjesta i brzini odziva. Te informacije uključuju IP adresu, geografsku lokaciju uređaja, vrstu preglednika, jezik preglednika, datum i vrijeme vašeg zahtjeva, vremena vaših posjeta web-mjestu, preglede web-mjesta i elemente web-mjesta (primjerice poveznice) koje ste pritisnuli. Na našem web-mjestu i u porukama e-pošte mogli bismo upotrebljavati kolačiće, pikselske oznake, web signale, prazne GIF-ove i druge slične alate koji nam pomažu prikupiti i analizirati te informacije. Te informacije upotrebljavamo kako bismo vam pružili bolji i relevantniji sadržaj na web-mjestu, kako bismo mjerili učinkovitost oglašavanja, prepoznali i riješili probleme te poboljšali vaše sveukupno iskustvo dok posjećujete web-mjesto. Isto tako možemo upotrebljavati usluge jednog ili više davatelja usluga treće strane za plasiranje online reklama u naše ime. Oni bi mogli koristiti pikselske oznake ili drugu sličnu tehnologiju za prikupljanje podataka o vašim posjetima web-mjestima koje će onda iskoristiti kako bi vam slali ciljane reklame. 

Ako ne želite da se vaše informacije prikupljaju putem tih tehnologija, u većini internet preglednika postoje jednostavne opcije koje vam omogućuju automatsko odbijanje većine tih tehnologija ili izbor hoćete li ih prihvatiti ili odbiti.

Ako živite u Europskoj uniji ili drugoj pravnoj nadležnosti u kojoj smo obavezni dobiti vaš pristanak za upotrebu kolačića na našim stranicama, na stranicama ćete moći podesiti svoje preferencije za kolačiće, s iznimkom određenih kolačića koji su potrebni za osnovni rad stranica, a koje ne možete onemogućiti.

 

 1. Pravila vezana za korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice Verbum.hr

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana Verbum d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

 1. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

8.1. Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

 

 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

9.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

9.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

9.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

9.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

9.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 

 1. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

10.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

10.2. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

10.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

10.4. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

 

 

 1. Vaša prava

11.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

11.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje. 

11.3. Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na verbum@verbum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.4. Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na verbum@verbum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.5. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na verbum@verbum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na verbum@verbum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.7. Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na verbum@verbum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

11.8. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.